Genel Müdürün Sözleri

Merhametli Şefkatli Allah'ın Adıyla

Bize yerli üretimi geliştirebilmek amacıyla küçük adımlar atabilmemiz için fırsat tanıyan Allah'a şükranlarımızı sunarız. Ayrıca bu yoldataahhütlerine bağlı değerli meslektaşlarımızın desteğine sahip olmanın gururunu yaşamaktayız.Bu alanda faaliyetimize başlamanın üzerinden çok uzun bir zaman geçmemesi ve hedeflerimize ulaşmak için çok uzun bir yolun bulunmasına rağmen, ancak bu kısa süre içerisinde İranlı tüketicilere layık ürünler üretmek için her zamansahip olduğumuz bütün güç ve kapasiteyi kullanmaya çalışmış bulunmaktayız.Bir yandan; taahhüt, çalışma kültürü ve dürüstlük gibi İran değerleri köklerine bağlı kalarak, diğer yandan ise bilime dayalı üretim yöntem ve tekniklerinden yararlanarak, pazarlama, satış, yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara kaliteli ürünler sunmak için gerekli olan bütün öğeleri sağlamaya çalışmaktayız.
Her şirketin menfaatlerinin, müşteriler gibi ortak çıkarları bulunanların hepsinin menfaatlerinin karşılığında olduğunun, ayrıca üretim ve müşterilere karşı tavırda, dürüstlüğün de bu menfaatleri sağlamak için en iyi tutum olduğunun inancındayız.Bu nedenle, bizim kurumsal kültürümüzde; firmamızın müşterileri sadece ürünlerimizin tüketicileri olarak sayılmayıp, belki de şirketimizin dost ve ticari ortakları olarak kabul edilmektedirler. Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak, firma personelimizin asıl tasasıdır. Şu ana kadar elde etmiş olduğumuz başarının tamamının kurumumuzun takım şeklinde olan üyelerinin her birinin duyarlı çalışması, bilgi ve sorumluluklarının bir sonucu olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Burada bu çabayı yüceltmek ve takdir edip bu yolun devamında işbirliğimizi devam ettirerek daha büyük hedeflere ulaşmayı umut edip saygı ve şükranlarımı sunarım.

Saygılarımla – Ahmad Najafi