Şirket Politikası

SavisTekstil Şirketi; çalışanları, müşterileri ve diğerçıkar ortakları için şeffaflık yaratmak, kurumumuzda ortak bir yön ve hedef belirlemek amacıyla entegre yönetim sisteminin politikasını çok açık ve net bir şekilde aşağıda belirtmiştir. Bu şirket politikası kurumsal hedeflerimize uygun şekilde hazırlanmış ve entegre yönetim sistemimiz yasal ve düzenlemelerden doğan gereksinimler, ayrıca müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere taahhütler oluşturmaktadır. Bununla birlikte, kurumumuzun bütün çalışanları şirket politikamızın maddelerini bilmek ve kendilerini bu maddelere uymakla yükümlü bilmektedirler.

  • Şirketimiz müşteri odaklılığı bütün kurumsal seviyelerde ana süreç olarak benimsemiş ve bunun şirketin gelecekteki bütün başarıları için önkoşul olduğunun ilkesine inanmaktadır. Bizim müşteriye bakış açımız ise; onun dışarıdan bir gözlemci değil de, sanki kurumumuzun bir parçasıymış gibi, menfaatleri bizim menfaatlerimizle aynı yönde olması şeklindedir. Bu nedenle, müşterinin kalite gereksinimlerini anlayıpstandartlara uygun ürünler üreterek gün geçtikçe artan müşteri memnuniyetini takip etmekteyiz.
  • Kurumumuzun en önemli sermayesi olan işgücünü geliştirip güçlendirmek, refahını sağlamak, iş güvenliğini artırmak ve uygun çalışma koşulları oluşturmakla birlikte çalışanlarımızın isteklerini artırarak bireysel ve takım yaratıcılıklarının açığa çıkması için uygun zemin oluşturma, ayrıca onlara gerekli eğitimleri vermek de kurumumuzun hedeflerinden biridir.
  • Yurt içi ve yurt dışı pazarlarında şimdiki ürünlerimizin rekabetçiliğini arttırmak, yurt içindeki pazar payımızı büyütmek ve yurt dışı pazarlarından pay elde etmek amacıyla üretimde nicelik ve nitelik bakımından sürekli ve istikrarlı gelişme sağlamayı şirketimizin kurumsal hedeflerimden biri olarak kabul etmekte ve bir değer olarak bu ilkeye dikkat etmekteyiz.

Bu nedenle Savis Tekstil Şirketi'nin politikasının bütün kuruma tebliğ edilip, kurumsallaşmış ve zamanın şartları, ekonomik değişiklikler, müşterilerin gereksinimleri ve talepleriyleuyumluluğu için sürekli gözden geçirilip revize edilmekte olduğunun, şirket genel müdürü olarak, çalışanlar, yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerimizin adına bu politikayı uygulamaya karşı taahhüdümüzü bildiririm.