Üretim hattının farklı bölümleri

Dikkat: Her bölümü görmek amacıyla o bölümle ilgili oka ve fotoğrafları daha büyük boyutta görmek için de fotoğraflara tıklayın.
Üretim hattının farklı bölümleri-SavisTex Spinning Hopper Kristalizör Dryer (Kurutucu) Budünöz (Extruder) Filament oluşturma Draw off Can'ların yerleşim düzeni Can Creel (Cağlık) Elyaf şeridinin çekme hattına girişi Elyafın üç ayrı şeride ayrılması Yağ Banyosu Genel denyeyi düşürmek amacıyla ana çekme Buhar Kutusu Annealer Yağ spreyi ile anti statik özellik oluşturma Uygun denyeye ulaşmak amacıyla nihai çekme Üç ayrı ve paralel elyaf şeridinintek ve üniform bir şeride dönüştürülmesi Elyafta kıvrım oluşturma Crimp işlemine tabi tutulmuş elyafın nakli Elyafı kurutma ve nem oranını düzenleme Elyafın istenilen boylarda kesimi Tartılma ve balyalama Balya şeklinde paketleme makinesinin çıkışı
Spinning
Spinning katlı kulesinin genel görüntüsü: Eriyikten çekim ve TOW üretiminin gerçekleştirildiği Spinning katlı kulesinin genel görüntüsü
Hopper
Hooper: Bu tanklarda granül depolanmaktadır ve son kısımda bulunan döner valf sayesinde işleme başlama için kristalizöre aktarılır.
Crystallizer
Kristalizör: Bu aşamada granül 24 metrelik yükseklikte kristalizör(Crystallizer) tarafından belirli bir süre ve ısıda kristale dönüştürülür.
Dryer
Dryer (Kurutucu): Önceki aşamada kristalleşmiş granül kurutucuya girdikten sonra sıcak havayla nemden arındırılır.
Extruder
Budünöz (Extruder): Bu aşamada granül belli bir ısıda budünöz tarafından eritilip filtreleme işleminden sonra besleme pompalarına doğru gönderilir.
Instruments
Filament oluşturma: Bu aşamada eritilmiş malzeme besleme pompalarından çıktıktan sonra eğirme makinesine girer ve quench bölgesinden geçtikten sonra bir demet filament şeklinde Draw Off'a doğru yönlendirilir.
Draw off
Draw Off: Draw off aşamasında; üretilmiş filamentlere yağ emdirilmesinin yanı sıra belli bir çekme kuvveti altında Can'a doğru yönlendirilirler.
Cans
Can'ların yerleşim düzeni: Bu aşamada Can'lar filamentlerin çekme hattına girişleri için, özel bir düzenle yan yana yerleştirilirler. (Lif demetleri önceki aşamalarda Can'larda toplanmıştır.)
Can creel
Can Creel (Cağlık): Her bir Can'dan çıkan filament demeti kılavuz içinden geçip, yolun sonunda paralel olarak çekme işlemine tabi tutulurlar.
Draw Stand
Elyaf şeridinin çekme hattına girişi: Bu görüntü elyaf şeridinin çekme hattına girişini göstermektedir.
Tow Guide Stand
Elyafın üç ayrı şeride ayrılması: Bu görüntüde elyafı yağ banyosuna girişi amacıyla üç ayrı şeride ayıran TOW Guide Stand görülmektedir.
Draw Stand 1
Yağ Banyosu: Bu aşamalarda ilk olarak elyaf demetleri yağ banyosundan geçirilerek üniform bir şekilde yağ ile emdirilirler ve ardından Draw Stand 1'den geçip çekmeye tabi tutulduktan sonra denye düşürme işleminin birinci aşaması gerçekleştirilir.
Draw Stand 2
Genel denyeyi düşürmek amacıyla ana çekme: Draw Chest aşamasında elyaf ana çekmeye hazırlanma amacıyla yağa emdirilir ve Draw Stand 2'den denyenin genel olarak düşürülmesi amacıyla ana çekmeye tabi tutulur.
Steam Chest
Buhar Kutusu: SteamChest'te elyaf buhar kutusundan geçirilir ve Annealer'e (güçlendirici) girip; elyafın dayanıklılık, boy artışı ve ayrıca büzülmesi sabitlenir.
Annealer
Annealer: Bu aşamada elyaf güçlendirici makinesinde yüksek sıcaklığa sahip merdanelerle temas eder. Bu merdanelerin sıcaklıkları ve hız farklılıkları polyester elyafın toplanma özelliğinde etkili rolü bulunmaktadır.
Antistatic Prop.
Yağ spreyi ile anti statik özellik oluşturma:Bu aşamada anti statik özellik oluşturulması amacıyla, yağ elyaf üzerine sprey şeklinde püskürtülür.
Draw Stand 3
Uygun denyeye ulaşmak amacıyla nihai çekme: Draw Stand 3'te uygun denyeyi elde etmek amacıyla nihai çekme uygulanır.
Steam Pre Heater
Üç ayrı ve paralel elyaf şeridinintek ve üniform bir şeride dönüştürülmesi: Bu donanım paralel üç elyaf şeridini SteamPreHeather'a girmesi amacıyla üniform tek bir şeride dönüştürmektedir. PreHeater'da elyaf özel bir ısıya kadar ısıtılır ve Crimper'a giriş için hazırlanır.
Crimper
Elyafta kıvrım oluşturma: Bu aşamada elyafı doğal elyafla karıştırmak ve özelliklerini yine doğal elyafa yaklaştırmak amacıyla kıvrımlı hale getirme (Crimp) işlemi Stuffer Box tarafından gerçekleştirilir.
Conveyor
Crimp işlemine tabi tutulmuş elyafın nakli: Crimp işlemine tabi tutulmuş olan elyaf bir konveyör vasıtasıyla kurutucu tepsisine doğru aktarılır. Bu resimde görülen kesme bıçağı içi boş elyafa özeldir.  Burada elyaf silikon aldıktan sonra istenilen boylarda kesilir.
Dryer
Elyafı kurutma ve nem oranını düzenleme: Kurutucu (Dryer) elyafı kurutup çıkış nem miktarını ayarlar.
Cutting
Elyafın istenilen boylarda kesimi: Kurutucudan çıkan elyaf demeti istenilen boylarda kesildikten sonra paketleme makinesine doğru gönderilir.
Packing
Tartılma ve balyalama: Kesilmiş elyaf paketleme makinesine sevk edildikten sonra tartılarak balyalanıp paketlenir.
Output
Balya şeklinde paketleme makinesinin çıkışı: Bu resimde Balya şeklinde paketleme makinesinin çıkışı (nihai ürün) gösterilmektedir.