Polyester elyafının genel özellikleri

Sentetik filamentler ilk 1940 yılından itibaren ticari şekilde kullanılmaya başlanmış ve günümüzde sentetik liflerin büyük bir kısmını oluşturmaktalardır. Bu elyaf ile doğal elyaf arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ancak, harmanlama ve iki ya da daha fazla polimerin karıştırılabilme imkânına sahip olmasından dolayı uygun kalitede özelliklere sahip yeni elyaf elde etmek için ekonomik bir yöntemdir.
Sentetik elyaf çoğunluklaekstrüzyon yöntemiyle yüksek basınçta doygun bir sıvı çözeltinin eğirme makinesindekiufak deliklerdengeçirilmesiyle üretilir ve böylece kesintisiz polimer ipliklerini oluştururlar. Eriyikten çekim, kuru çekim, yaş çekim ve jel çekim; sentetik elyaf üretiminin önemli yöntemlerindendir.Eriyikten çekim yönteminde (Savis Şirketi'nde kullanılan yöntem) hammaddeler ilk olarak özel bir ısıda eritildikten sonra, soğutulup iplik halinde tekrar katı duruma getirilirler. Bir sonraki aşamada polimer iplikleri demetler halinde, çekme kuvveti altında daha ince hale ve istenilen denyeye getirilip istenilen ürün çeşidine göre kıvrımlar oluşturulduktan sonra farklı uzunluklarda kesilirler.
Polyester elyaf ve kumaşlarının uygun kalitesi nedeniyle, bu ürünler özellikle giyim sektöründe birçok farklı alanda kullanılabilirler. Hidrofobiközelliği nedeniyle, ıslak ya da nemli ortamlarda kullanılmasına neden olmuştur. Sertlik, uzun ömürlülük ve birçok kimyasal maddeye, doğal koşullarda kırışmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı, ayrıca kolay yıkanabilir olması, hızlı kurutulabilme, çekilme ve büzülmeve küflenmeye karşı dayanıklı, ısı ve ütü ile şekillenebilir olması polyester elyafından üretilen ürünlerin özellikleri olarak sıralanabilirler.