Kısa Polyester Elyafı

Sentetik elyafın özellikleri, onda kısaltma yapıp kıvrım oluşturrarak, doğal elyafa yaklaştırılır. Bu işlem sentetik elyafla pamuk gibi doğal bir elyaf ya da viskoz elyaf gibi yarı sentetik elyafla karıştırılmasını mümkün kılmaktadır.Tekstüre işlemi sayesinde ve sentetik elyafın termoplastik özelliğinden yararlanarak; dalga, halka veya kıvrımlı şeklindeki kalıcı değişiklikler, esneklik özellikleri (sabit bir kuvvet altında boyun uzatılması), nem aktarma, özgül hacim (özgül ağırlığın düşmesi ve örtme katsayısının artması), yüksek ısı yalıtkanlığı (havayı hapsetme yoluyla lifler arasında boşluk oluşturma), iplik yüzeyinin bulanıklaşması (iplik yüzeyinden ışık yansımasının üniformsuzluğu nedeniyle iplik parlaklığının azalması), ve tutumu arttırılabilir.
Savis Tekstil Şirketi'nde; kısa polyester elyaf, Solid (içi dolu) ve Hollow (içi boş) tipleri ve farklı denyelerdeimal edilmektedir.